Skip to content

Palestinian Resistance and Common Sense

Tuesday, January 27, 2009

Alex blogs on some key points of Palestinian resistance:

De Palestijnen hebben het recht om zich te verzetten. Dit betekent dus ook: het recht om gewapend geweld te gebruiken tegen een militaire bezettingsmacht. Dit is een recht dat door de VN erkend is en logisch volgt uit het recht op zelfverdediging. Palestijns verzet, in geweldloze en in deze vorm, verdient de steun van iedereen die ook maar een moer geeft om democratie en het recht op zelfbeschikking.

The Palestinians have the right to resist. This also means the right to use armed violence against an occupying military power. This is a right that is recognized by the UN and logically follows from the right to self-defense. Palestinian resistance, in non-violent form and in this form, deserves the support of everyone who even gives a shit about democracy and the right to self-determination.

Comments are closed.

%d bloggers like this: